Samenvatting van blz. 119 t/m 150 van het boek Generatie Einstein.

Door Sibrenne Wagenaar.

Schermafbeelding 2013-09-10 om 09.03.57Als je leest over welke eigenschappen Generatie Einstein beschikt, dan wil je graag ook tot deze groep behoren! Sociaal, coöperatief, slim, betrokken, authentiek, gezellig. Wie wil dat nou niet? Maar goed, helaas… voor velen die dit nu lezen.

Wat is een generatie eigenlijk?

Een generatie ontstaat in de kindertijd en adolescentie; het betreft een groep mensen die met elkaar op hetzelfde moment hetzelfde meemaakt. Door dit meemaken vorm je als groep gemeenschappelijke waarden en normen. Binnen een generatie waar je toe behoort ben en blijf je natuurlijk wel ook een uniek individu.

Wat ik trouwens niet wist is waarom aan de ‘nieuwe’ generatie de naam ‘Einstein’ is gegeven. Leuk dat de auteurs dat beschrijven: Einstein geloofde dat er meer was dan feiten. Mysterie, verwondering en intuïtie waren voor hem belangrijk. En dat zijn kenmerken die we in de betreffende generatie ook zien. Daarnaast, geven de auteurs aan, was deze generatie toe aan een positieve naam, Einstein staat in die zin ook voor de kracht van deze generatie.

Invloed op denken en doen van jongeren. Om wat dingen te noemen:

  • 24/7 informatiemaatschappij verandert manier waarop jongeren met informatie omgaan;
  • de wereld is groot geworden en maakt een einde aan ‘het grote gelijk’;
  • welvaart leidt tot ander keuzeproces waarbij kwaliteit en echtheid voorop staan;
  • multiculturele omgeving heeft invloed op centrale waarden.

Ons denken over jongeren. In de middeleeuwen werd heel anders over kinderen gedacht dan nu. Aspecten als opvoeden, educatie, kind kunnen zijn, verantwoordelijkheden, lid van samenleving hebben zeer verschillende invullingen gekend. Dit heeft grote invloed op de waarden en normen die jongeren meekrijgen tijdens hun groei.

Puberparadox

Het ‘onaangepaste’ gedrag van pubers is normaal en zelfs nuttig, aldus hoogleraar Ron Dahl. Pubers zijn echter wel kwetsbaar. Een klein duwtje de ene of juist de andere kant op kan een groot verschil maken.

Ik had nog niet eerder van de ‘puberparadoxen‘ gehoord, maar interessant om te lezen! Doordat we inmiddels veel weten over het functioneren van de hersenen zijn we met andere ogen naar jongeren gaan kijken. Hangen op de bank, emotionele uitbarstingen en gedoe met vrienden blijkt allemaal van groot belang voor de ontwikkeling. Wat volgt hieruit als het gaat om kenmerkend gedrag:

  • nemen van (fysiek) risico; proberen makkelijk nieuwe situaties uit;
  • planmatig en soms lang nadenken bij maken van keuzes;
  • gevoelig voor beloning;
  • in staat oplossingen te bedenken voor problemen waar nog nooit iemand aan heeft gedacht;
  • goed in discussiëren over alles wat los en vast zit;

Wat kun je hier nu mee? Daar zeggen de auteurs niet heel direct iets over, maar ik kan me zelf voorstellen dat als je enigszins weet wat jongeren aanspreekt en bezighoudt, je communicatie met deze generatie wellicht een stukje makkelijker verloopt…

Schermafbeelding 2013-09-10 om 09.31.31