Samenvatting, gemaakt door Ben Hoogendam.

Bladzijde 1 t/m 40 van het boek Generatie Einstein, herziene versie 3.

Vraag vooraf . Tot welke generatie behoren de LOSmakers die mee doen ? Ben is 49 jaar. Behoort tot de gen NIX (of nog net tot babyboomers maar daar reken ik mezelf niet toe!).

  • Babyboomers geboren tussen ’45 en “55 (of ’65)
  • Gen. X of generatie Nix  (geboren tussen ’56 -70  of  tussen ‘61 en ’80.
  • Gen. Y.  Geboren tussen ’80 en ‘01
  • Gen.  Z.  Geboren na 2000 (geen wikipedia lemma)

Na lezing van de eerste 40 pagina heb ik ervoor gekozen om de samenvatting vooral te laten bestaan uit een selectie van in mijn ogen opvallende zaken. Gekleurd dus.

INLEIDING

Pag 7.

1. “Hij was lang, slungelig , nonchalant hip gekleed, 16 jaar en kreeg het voor elkaar om zo’n 50 professionals in de jeugdzorg versteld te laten staan. Hij was samen met andere jongeren uit de regio uitgenodigd om mee te denken over informatie inde jeugdzorg.”

2. “Sorry maar je denkt toch niet dat als ik iets wil weten , dat ik dan ga googelen of zo? Dat ik gaat lopen zoeken? Wij weten heus wel dat alcohol niet goed voor je is en dat je condooms moet gebruiken, daar heb ik jullie toch niet voor nodig?”

3. “Daar sta je dan , als goedbedoelende instantie , aan te horen dat, hoe jij en je conculega’s ook hun best doen om de juiste, objectieve , echt goede informatie over te brengen, jouw doelgroep het allemaal links laat liggen”.

Pag 8

4. “ Hoe moeten we , zeker nu ze niet meer naar onze commercials kijken, onze producten aan jongeren slijten? Hoe kunne we ze bereiken? Hoe komen we binnen bij jongeren , terwijl we er hoe langer hoe meer achter komen dat het deurtje dichtzit en met de jaren ook niet meer opengaat?

5. “ …..:allemaal hebben ze met elkaar gemeen dat het communiceren met jongeren heel lastig is. En wel om een aantal redenen: jongeren zijn veranderd, de maatschappij waarin jongeren zich begeven is veranderd, ende rol van communicatiemiddelen in het leven van jongeren zijn veranderd. “

Pag 9

6. “ Nu begint het er ook nog eens op te lijken dat we bang voor zijn geworden. Groepen jongeren op een publieke plek is synoniem geworden voor problemen, want ook al staan ze er met vrienden te kletsen, het zou zo kunnen dat ze voetgangers gaan molesteren of agressief gaan doen, je weet maar nooit. “

pag 10

7. “…is een beeld dat niet alleen hardnekkig is, maar ook zorgvuldig wordt gevoed door media en de overheid. “

pag 11

8. “ Dus ondanks de negatieve beeldvorming door de media kunne we stellen dat het eigenlijk heel goed gaat met onze jeugd. Het lijkt misschien raar maar onze jeugd is nog nooit zo ‘volwassen’ geweest als in deze tijd. Nog niet eerder zagen we dat jongeren zoveel positieve kenmerken laten zien. Ze zijn bevlogen betrokken Ja ook maatschappelijk en bij de politiek) , ze zijn enthousiast, ze hebben er zin in. ”

9. “Ze kijken door naar ons en prikken dwars door ons heen, en zin daar ook nog eens goudeerlijk over. Eerlijk in hun meningen over alles wat ze zien en mee maken, eerlijk over hun school , over hun docent, …………en prikken dwars door ons geschapen illusies heen.”

10. “En dan komen we bij de kern van het probleem: als we met jongeren willen communiceren, dan moeten we weten welke eisen jongeren stellen en welke regels en voorwaarden ze hanteren. Dan moeten we inzicht krijgen in hoe ze de wereld zien, hoe zij de door ons gemaakte werkelijk ervaren. Want doen wij dat niet dan gaat dat beruchte poortje dicht en wordt de sleutel in de slotgracht gegooid.”

Pag. 12

11. “(je als) jong en hip (voordoen) (toevoegingen Ben) werkt niet meer”.

Pag. 13

12. “Er zijn nieuwe strategieën nodig en een nieuw begrip van wat en hoe dan wel”

13. “In dit boek beschrijven we jongeren, wat ze doen, wat ze mee maken en hoe ze kijken, maar vooral hoe hun wereld in elkaar steekt en wat dat betekent voor communicatie”.

14. “De kennis die we beschreven in de originele Generatie Einstein uit 2006 is aangevuld, herschreven of simpelweg eruit gehaald toen bleek dat het achteraf nonsens was, want ook wij hebben er de afgelopen jaren veel bijgeleerd (en dus ook moeten afleren)”

Vraag van Ben: wat is dan nonsens gebleken? 

15. “dit boek is voor iedereen die vanuit profesionele hoek communiceert met jongeren, zowel voor het bedrijfsleven als non-profit ”

Pag 15

Om te beginnen wie is Generatie Einstein?

16. “Grofweg geboren in laatste decennium vorige eeuw. Onze jongeren en jongvolwassenen van nu, van 12 tot 22 jaar. Jongeren die zijn opgegroeid in een werled die door informatie en commercie wordt gedomineerd, waar ze thuis, op tv. Op straat en school constant bestookt worden met boodschappen , speciaal op hen gericht.”

17. “Op gegroeid in een tijd waarin het goed ging en steeds beter. Ze kregen daardoor meer vertrouwen dan ooit, in de wereld maar vooral in zichzelf”.

Pag 16

18. “Het zijn jongeren die weten dat de wereld problemen heeft en dat je er niet komt met cynisch gedrag maar dat alleen actie telt.”

19. “Het zijn dezelfde Jongeren die alles et elkaar delen op internet, die zichzelf terug vinden in gênante situatie op you tube, die foto’s’ van zichzelf en anderen plaatsen op internet, gewoon om lekker te lachten”

Pagina 17

20. “Generatie Einstein is
• Sociaal
• Maatschappelijk betrokken
• Functioneel
• Trouw
• Op zoek naar intimiteit
• Zakelijk
• Media smart
• Divers en (houden van diversiteit)
• Zelfbewust
• Vol zelfvertrouwen
• Empathisch
• Creatief
• Samenwerkend”

Vraag van Ben: klopt het beeld dat onder deze punten door de schrijvers geschetst worden? 

Sociaal 

21. “De huidige generatie jongeren is sociaal ze waardeert familiebanden en vindt vriendschappen erg belangrijk”

Pag. 18

Maatschappelijk betrokken.

22. “Ze trekken zich het leed in de wereld aan, zijn ontzettend betrokken bij grote rampen en kunne heftig met elkaar in discussie gaan over politieke onderwerpen.

23. “Voor generatie Einstein zijn het thema en onderwerp met mogelijke oplossingen belangrijk, niet de vorm ende procedure waarin oplossingen dien te worden gegoten”.

Pag 19

Functioneel

24. “Jongeren kiezen steeds vaker voor kwaliteit en functionaliteit”

25. “Jongeren vergelijken producten en diensten met elkaar en hebbend aarin een bijzonder functionele instelling”

26. “ de ultieme consument”

Trouw

27. ”De wereld is groter en commerciëler geworden. jongeren zijn daarin op zoek naar een eigen veilige plek. Zij hechtten daarom meer als ooit aan traditionele familiebanden en trouw speelt in relaties een steeds grotere rol dan in voorgaande generaties ”

28. ”Jongeren blijven dan ook langer thuis wonen, want waarom zouden ze op zichzelf gaan wonen Thuis is het gezellig en het is ook gemakkelijk.”

Pag. 20

29. “Het is niet meer een noodzakelijk gegeven dat je een fikse breuk met je ouders nodig hebt om een eigen identiteit te ontwikkelen, Ouders geven jongeren de ruimte en jongeren respecteren hun ouders. ”

Intimiteit 

30. ”Jongeren kiezen regelmatig voor thuiszitten met vrienden of familie en vertier dicht bij huis. Regionale evenementen worden door hen beter bezocht dan landelijke evenementen. Regionale kranten worden meer gelezen dan de landelijke dagbladen omdat jongeren willen weten wat er in hun nabije omgeving gebeurd. ”

Zakelijk

31. ”Dankzij de overdaad aan media inspanningen gericht op jongeren hebben zij geen enkel geduld meer met allerlei niet ter zake doende onzin- als de informatie niet heel snel en handig te vinden is dan hoeft het niet meer. ”

Media smart

32. “Jongeren snappen reclame, ze snappen marketing en communicatie, dankzij een jaren blootstelling aan allerlei vormen van communicatie. Ze snappen dat die een ander beeld van de werkelijkheid voorspiegeld, of dat er humor wordt gebruikt als er verder niets zinnigs is te zeggen.”
Vraag van Ben: Wordt hier reclame en marketing gelijk gesteld aan media?

33. “geld verdienen an sich (via reclame) is niet verkeerd, zolang je maar wel eerlijk blijft en er geen doekje om windt”

Divers en (houden van diversiteit)

34. “Kijk in een klaslokaaal in bijvoorbeeld Rotterdam en je ziet een veelheid aan kinderen in vele soorten en maten kleuren en achtergronden”

35. “Kinderen leren van jongs af aan dat de wereld uit verschillende soorten mensen bestaat Zoals we later zullen beschrijven trekken ze hieruit de les dat verschillende mensen niet alleen leuk zijn, maar ook noodzakelijk want alleen met meerdere meningen en invalshoeken kom je ergens. ’

Pag 22
Zelfbewust.

36. “In de geschiedenis van de mensheid zijn kinderen nog nooit zo belangrijk geweest. Pas sinds deze en vorige eeuw zijn kinderen massaal gewenst in onze samenleving.”

37. “Allemaal vinden we iets van ze en onze jongeren wetendat. Ze weten dat ze in de schijnwerpers zijn, dat alle ogen op hen gericht zijn. Het maakt ze zelfbewust, media smart en commercieel kritisch.“

Vol zelfvertrouwen.

38. En aangezien deze generatie het van jongs af aan alleen maar beter (ondanks crises ed Ben.) heeft zien worden, hebben ze groot vertrouwen in de toekomst en hun eigen rol daarin.

Empathisch.

38. “Niet eerder heeft een generatie jonge mensen, mensen die van een leeftijd zijn waarop ze niets liever willen dan de hele dag met elkaar optrekken, kletsen, communiceren, de kans dat ook te doen”.

39. Ze leren van elkaar, over elkaar met elkaar”.

Pag. 23

Creatief

40 “In principe kun je stellen dat alle jongeren van alle tijden altijd creatiever zijn dan hun ouders of groot ouders. Dankzij de unieke samenstelling van de hersenen van adolescenten kunne zij creatief zijn op vlakken waarop wij dat allang niet meer kunnen.”

41 “Het voordeel dat zij hebben is dat zijde middelen hebben om iets met die creativiteit te doen”

42 “Onze wereld wordt in toenemende mate zo complex dat je er niet meer komt met simpele oplossingen. Flexibiliteit en creativiteit worden de komende jaren extreem belangrijk.

Samenwerkend

43 “Wij (een moederstelt dit) mochten op school niet afkijken en al helemaal niet samenwerken.je moest laten zien dat je hetzelf kon. Mijn kinderen zitten al regelmatig in project groepjes waarin ze samen een doel moeten bereiken. Ze leren samenwerken en met elkaar omgaan.”

Pag 24

44 “Ze leren het op school en alweer via internet”
45 “ ….ook gaat goed leren samenwerken gepaard met vallen en opstaan.”

Pag. 25

CENTRALE WAARDEN VAN GENERATIE EINSTEIN.
Authenciteit

46 “betekent jezelf zijn, ergens voor staan en duidelijk je eigen mening hebben.. Jongeren van Nu, , net als alle voorgaande generaties, bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit. Experimenteren is daarin noodzakelijk. Wat een eigen identiteit definieert is echter heel anders dan bij andere generaties . een jongere van nu hoort er pas bij als hij écht is. Als hij geen meeloper is, maar een heuse eigen identiteit heeft.”

47 “jongeren verwachten die authenticiteit ook van anderen”

pag 26

Respect

48 “…niet het vanzelfsprekende respect dat (ouders) mensen verwachtten op basis van leeftijd en positie inde maatschappij, maar respect voor eiegen kunnen en je authenticiteit”

49 “Meester zijn betekent dat je iets volledig beheerst, of dat nu zingen, dansen rappen koken of een taal is. Iemand die echt meester is verdient respect”.

Zelfontplooiing

50 “zelfontplooiing is het hoogste goed voor jongeren. Het belangrijkste in het leven is gelukkig worden en plezier hebben. Jezelf ontplooien speelt daarin een cruciale rol”

51 “zelf ontplooiing is een waarde met een hoog open deur gehalte. Wie wil zichzelf niet ontplooien.”

52 Pag 27 zelfontplooiing bij deze nieuwe generatie gaat nog een stap verder (i.r.t. tot de theorie van Maslow) “ het gaat bij hen niet om het leren van die nieuwe hobby, een nieuwe taal of het bespelen van een muziek instrument, maar om het ontdekken van wie jezelf bent en wat je wel en niet kunt”

53 “jezelf zijn en worden is het voornaamste streven onder jongeren, het hoogst haalbare, de belangrijkste ambitie”

Gezellig

Pag. 28

54 “Het woord heeft daarin wel een andere betekenis dan voor onze generatie. Denken wij bij gezelligheid en gezellig samenzijn nog aan gezamenlijke activiteiten zoals spelletjes doen of teamsport of een avond kletsen met elkaar: voor jongeren is het heel gezellig als iedereen zijn eigen ding doet.
55 “je bent samen, maar ook weer niet”
Geluk
56 “De jeugd heeft de toekomst en in die toekomst willen zij gelukkig zijn, maar niet alleen in die toekomst, nu ook al”.

Pag. 29

Vraag van Ben: en dan volgt er wel een heel warrig stukje dat besluit met…

57 “Elke waarde krijgt zijn unieke invulling per persoon”
Waarden in communicatie

58 “Niet voor niets is een van de kenmerkende eigenschappen van deze generatie dat ze niet te “vatten” zijn, niet vast te leggen in vaste domeinen, niet te grijpen als doelgroep, als leerling, als werknemer.
59 “Deze diversiteit maakt communiceren met deze generatie voor professionals die nog de traditionele communicatietheorie aanhangen w een ware nachtmerrie: de oude regels werken niet meer. Zo kunne we het doelgroep denken officieel dood verklaren, maar ook onderzoek oude stijl krijgt er een eervol plekje naast”.
60 “En realiseer je ook het volgende: generatie Einstein is niet alleen maar de jeugd, zijn zijn ook de jong volwassenen van nu. Dus spreken we niet meer over jongerencommunicatie maar over communicatie…..”

Vraag van Ben: Dat lijkt een belangrijke wending in het verhaal: praten de schrijvers nu nog over jongeren van de generatie Eistein of over iedereen?

Deel 1 COMMUNICEREN IN EEN NIEUWE WERELD.

Pag 33

Andere wereld andere regels
Verhaal op deze en helft pagina 34 over “vroeger”: dat je wel eens bij een bekend iemand beleef slapen, en dat is overgegaan in Crowdsurfen. Je slaapt bij iemand op de bank die je niet kent en eindigt met “catch the wave!”

61 “Er is een omslag in het denken overal ter wereld. Bij de mensen die een echt betere wereld wensen en die zich die daarvoor inzetten. Dan praten we niet over een aantal sneue idealisten, maar over mensen met macht, mensen die bedrijven oprichten die groeien, mensen die andere waarden hechten aan bedrijfsvoering die om andere redenen dan voorheen bedrijven oprichten en die gek genoeg er soms rijk mee worden. Andere redenen dan rijk worden en daarmee het creëren van macht of status door geld. Geld kan het eind resultaat zijn, maar het is niet meer het doel. Het hebben van status ook niet meer”.

Ben: wat staat hier nu echt?

Pag 35

Het kapitalisme onder vuur

Via een betoog over Google en facebook (itt Microsoft en Apple) .

62 “Hun bedrijfsfilosofie draait vooral om het goed en beter maken voor gebruikers, maar ook voor elkaar. Dat ze daar En passant stinkend rijk mee worden, is mooi mee genomen, maar niet het primaire doel.

63 “Toe gegeven , ze verdienen geld aan ons, net als andere commerciële bedrijven dat doen, maarde uitgangspunten waarop ze zijn gebaseerd ende manier waarop ze met ons communiceren is totaal anders. Het kapitalisme als dominant systeem ligt onder vuur Michel Moore, bekend van….”

pag 36

64 “De economische crisis heeft velen wakker geschud en duidelijk gemaakt dat een wereld waarin pure hebzucht centraal staat niet een wereld is waarin je je kinderen wil laten opgroeien, ook al heeft niemand nog een idee hoe het dan wel zou moeten. Maar dat drijfveren en behoeftes veranderen is duidelijk”
van Maslow 4 naar Maslow 5
een soort van uitleg over de behoeftenhierachie van Maslow met de opmerking

65 “hou daarbij wel in het achterhoofd dat het een model is, een versimpelde weergave van de werkelijkheid om die werkelijkheid beter te begrijpen, aldus de definitie die wij op school hebben geleerd.”

Pag 37

De schrijvers stellen dat ook maatschappijen in deze hiërarchie in te delen.

66 “Je zou kunnen zeggen dat we ons op dit moment in Maslow 4 bevinden, een maatschappij waarin de dominante waarde status en behoefte aan erkenning is. Status die zich uitdrukt in geld macht en bezit. Maar dat is aan het veranderen bij ons, vooral bij onze kinderen en onze jongeren. De belangrijkste waarde van onze kinderen is zelfontplooining. Gelukkig worden, door te ontdekken wie je bent.”

Pag 38

67 “En dan hebben we het over maslow 5, de transitie van een door maslow 4 waarden gedomineerde werled naar een waarin maslow 5 waarden de overhand hebben of gaan krijgen”

68 “Typische maslow 5 waarden zijn;,
• Zelfontplooiing
• Individuele ontwikkeling
• Erkenning van wie je bent, niet wat je hebt (lijkt mij toch echt maslow 4? )
• Het gaat om wat iets is, niet om wat het lijkt.
Maslow 4 en 5 in communicatie

69 “Imagomarketing hoort bij uitstek bij een maslow 4 wereld”

pag 39

jongeren zitten in Maslow 5

70 “marketing gebaseerd op maslow 4 werkt bij hen niet, ze zien het wel, ze kopen wel een wat, maar de methodes om dit voor elkaar te krijgen verschillen van de methodes die in het maslow 4-tijdperk hebben gewerkt.”

71 “In communicatie met jongeren gaat het om andere zaken, niet om de status die een product jou kan geven, maar of het product jou helpt je idealen waar te maken.”

Pag 40

71 “Maslow 4-communicatie
• Imagomarketing vanuit hoe het zou moeten zijn.
• Leren kennen van de doelgroep door de de doelgroep te zijn, door kenmerken van de doelgroep te adopteren
• onderzoeks en trendbureaus
• bepalen van de 4 P’s
• vanuit het ‘hoe” van de communicatie

Maslow-5 communicatie
• vanuit productkenmerken
• vanuit identiteit: in hoeverre de identiteit van het product bij jouw identiteit past
• vanuit wat het product/de dienst is, niet wat het zou moeten zijn: bepalen de essentie
• vanuit het ‘waarom van de communicatie’ ”.

Tot zover mijn deel van de inleiding/samenvatting!
Ik ben zeer benieuwd wat jullie er van denken!!
Groet, Ben.