Het hoe en wat van microlearnings. Bevindingen uit een toolverkenning met de tool DirectKnow

Wat zijn micro-learnings? 
Dit leek ons een goede startvraag bij de toolverkenning. Iedereen had er wel een beeld bij, maar kwamen onze beelden enigszins overeen? Micro-learning is een slimme techniek waarbij informatie in hapklare brokken wordt aangeboden. Zo’n brok informatie kan bestaan uit bijvoorbeeld een video, expert of een artikel. Elke brok is van beperkte omvang en geeft in enkele minuten de essentie van een bepaald thema weer. Micro-learnings zijn gemakkelijk te benaderen, doordat er gebruik wordt gemaakt van mobiele technologie. Door deze toegankelijkheid kunnen micro-learnings eenvoudig geraadpleegd worden in de praktijk, waardoor opgedane kennis direct kan worden toegepast.

Waarom zijn micro-learnings zo populair?
We leven in een drukke wereld waarin dagelijks grote hoeveelheden informatie op ons afkomt. Zoveel informatie kunnen wij als mens onmogelijk allemaal verwerken, waardoor er veel nuttige informatie verloren gaat. Deze trend heeft gezorgd voor de opkomst van micro-learnings. Micro-learnings zorgen er namelijk voor dat men de juiste kennis op het juiste moment aangeboden krijgt, waarbij de informatie zo kort en krachtig mogelijk wordt gehouden.

Hoe kunnen micro-learnings worden ingezet in organisaties?
Voor ieder leervraagstuk kan een andere leervorm geschikt zijn. Zo kan een e-learningmodule geschikt zijn voor het aanleren van bepaalde basiskennis, terwijl een trainingslokaal de juiste setting kan zijn voor het uitwerken van een praktijkcasus. Voor ieder leervraagstuk kan dus kritisch gekeken worden naar een gepaste benadering. Door het format en de laagdrempeligheid, kunnen micro-learnings voor talloze leervraagstukken worden ingezet. Om je een inzicht te geven, noemen we hieronder een aantal praktijkvoorbeelden.

Micro-learning voor on-boarding trajecten
Het inwerktraject van nieuwe medewerkers vraagt vaak om een tijdsinvestering van de zittende medewerkers. Zeker in organisaties waar het personeelsverloop hoog is, moet dezelfde kennis regelmatig opnieuw worden overgebracht. Door de inzet van micro-learnings, kan een medewerker echter al voor de start van zijn eerste werkdag voor een deel ingewerkt zijn. Middels micro-learnings kan zowel praktische kennis als kennis over de organisatiestructuur- en cultuur over worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het bedienen van de printer of hoe om te gaan met thuiswerkdagen. Door nieuwe medewerkers op deze manier voor te bereiden op hun toekomstige werkzaamheden, wordt het inwerktraject efficiënter en effectiever ingezet. Je kunt op een eenvoudige manier de nodige kennis bijbrengen en zorgen dat deze kennis ook op een later moment nog benaderbaar is.

Micro-learning ter ondersteuning van andere leervormen
Een andere interessante manier waarop micro-learnings ingezet kunnen worden, is ter voorbereiding of als opvolging van een bestaande leervorm. Zo worden micro-learnings vaak gekoppeld aan trainingen, ook wel blended learning genoemd. Met behulp van micro-learnings kunnen mensen zich dan voorbereiden op een training, waardoor de training effectiever ingezet kan worden. Daarnaast worden micro-learnings ook ingezet als opvolging van een training. De deelnemers van een training kunnen de kennis die ze bij de training hebben opgedaan dan nog gemakkelijk als naslagwerk benaderen. Hierdoor wordt de opgedane kennis effectief geborgd en wordt de transfer naar de praktijk verhoogd.

Micro-learning als vervanging voor een handleiding of protocol
In veel organisaties wordt gewerkt met handleidingen en protocollen. Dit zijn vaak lange documenten die doorgaans niet of onvoldoende gelezen worden. Denk bijvoorbeeld aan protocollen bij het toedienen van medicijnen of de uitleg van een applicatie. Door deze handleidingen of protocollen om te zetten naar korte micro-learnings, worden ze beter behapbaar gemaakt en daardoor vaak beter bekeken.

We constateerden als groep ook dat microlearning zijn beperkingen heeft. Niet voor alle leervragen is het het antwoord. Zoals met veel leerinterventies en leerbenaderingen het geval is. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van vaardigheden. Of het samen ontwikkelen van kennis die nodig is voor het oplossen van complexe vraagstukken.

Essentials als vorm voor micro-learning

We hebben in de toolverkenning gekeken naar de tool DirectKnow, ontwikkeld door SkillsTown. Deze tool is gebaseerd op het gebruik van zogenaamde ‘essentials’: een micro-learning die kan bestaan uit video’s, teksten, experts, toetsen, documenten en websites. De essentials zijn gebaseerd op performance support: een medewerker wordt middels essentials direct ondersteund op de werkplek. Tijdens een micro-learning toolverkenning op 17 oktober 2017 in samenwerking met LOSmakers, is deze vorm van micro-learning onderzocht. Hierbij deden we een aantal bevindingen:

  1. Het creëren van een essential is enorm laagdrempelig. Binnen enkele minuten lukt het iedereen om een eigen essential te maken en te delen binnen de organisatie. Hierdoor kunnen medewerkers gemakkelijk aan de slag met het ontwikkelen van organisatie-specifieke content.
  2. Dankzij de mogelijkheid om een expert toe te kennen aan een essential, wordt zichtbaar op welke plekken in de organisatie kennis is geborgd.
  3. De content die beschikbaar wordt gesteld, kan afhankelijk van de leerbehoeften van het individu of afdeling worden afgestemd.
  4. Het werken met essentials brengt veel interessante data met zich mee. Met behulp van interessante vraagstukken kun je als organisatie interessante interventies koppelen aan de essentials. Denk aan vraagstukken zoals: Op wat voor momenten wordt het veel gebruikt? En: Met welke thema’s zijn medewerkers veel bezig?

Conclusie micro-learning
Micro-learning is een trend die aansluit bij ons huidige digitale tijdperk. Door de juiste kennis just in time aan te bieden, kunnen we onze medewerkers ondersteunen in hun werkzaamheden en op deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van zowel de medewerker als de organisatie zelf.

Wil je meer weten? Neem contact op met Lisan van der Lee, implementatie consultant bij SkillsTown (Lisan.van.der.lee@skillstown.com).