Met welke vragen in gedachten gaan we het boek lezen? Wat willen we te weten komen in de komende tijd? Hieronder een overzicht van vragen op dit moment. Vermoed dat die zich wel gaan ontwikkelen in de loop van de tijd…

Andrea:

  • Welke eisen stelt de nieuwe generatie aan leren en onderwijs? Is het afdoende om opleidingsnamen te ‘verhippen’, zodat een opleiding aantrekkelijker lijkt? Of stelt deze generatie hele andere eisen en gaat het niet om de naam?
  • In hoeverre wijkt de visie van Generatie Einstein op leren af van voorgaande generaties, zoals bijvoorbeeld mijn eigen pragmatische generatie?

Ben:

  • De schrijvers lijken ervan uit te gaan dat met de komst van de generatie Y er een nieuwe, vooral fundamenteel anders functionerende generatie lijkt te zijn ontstaan. Critici zeggen dat dat niet het geval is/ kan zijn. Ik stel me dus de vraag: is er nu iets wezenlijks veranderd met de komst van deze generatie of niet?

Sibrenne:

  • Wat zijn bekwaamheden en houdingen die de nieuwe generatie kenmerken? En welke invloed heeft dat op de manier van werken en leren?
  • Samenwerking met ‘andere/oudere/eerdere’ generaties is cruciaal. Je komt elkaar toch tegen.. wat zijn hierbij succesfactoren? hoe zijn verschillende generaties te verbinden? En welk effect hebben ze op elkaar?
  • Welke invloed heeft de nieuwe generatie op de cultuur in organisaties?

Kirsten:

  • Wat kunnen we leren over en van Generatie Einstein over het omgaan met keuzes voor eigen ontwikkeling, opleiding en loopbaan.