Wat is virtual reality?

VR is een techniek waarbij computergegenereerde werelden worden gecreëerd. Door het gebruik van een VR bril bevindt je je in deze wereld en kan je interactie aangaan. Een VR-bril registreert de bewegingen van de gebruiker en past de beelden hierop aan. Dit in combinatie met een headset maakt dat je echt wordt ondergedompeld in een andere wereld.

Het eerste VR experiment gaat terug naar 1968 op naam van Ivan Sutherland. De gebruikte device was erg primitief en zo zwaar dat deze aan het plafond moest worden bevestigd om deze überhaupt te kunnen dragen. (Curcio, Dipace & Norlund, 2016) Na vele jaren van experimenteren is VR sinds de introductie van de Google Cardboard in 2014 ook echt bij de massa doorgebroken. Niet alleen door de toegankelijkheid van de  cardboard (aanschafprijs vanaf €1,95) maar ook door de introductie van 360 graden camera’s in verschillende prijsklassen. Deze maken het produceren van VR content erg gemakkelijk.

Volgens Curcio et al. (2016) zijn er ondanks dat er al een halve eeuw onderzoek is naar VR ook nog steeds problemen te overwinnen. Hierbij gaat het voornamelijk om gezondheidsklachten zoals duizeligheid, disoriëntatie en evenwichtsproblemen. Deze worden veroorzaakt door de nu nog lage pixeldichtheid, lage verversingssnelheid van de beelden en een beperkt gezichtsveld. De verwachting is dat met de technologische ontwikkelingen deze problemen met een volgende generatie van VR zullen verdwijnen.

Virtual reality kan op vele manieren worden gebruikt. Volgens studies van Curcio et al. (2016), Van Landen (2003) en The Goldman Sachs Group (2016) zijn de  toepassingsgebieden onder andere training, entertainment, communicatie en visualisatie. Taft (2016) specificeert ook een aantal sectoren waar virtual reality  de komende jaren van grote invloed zal zijn. Hierbij wordt de financiële dienstverlening specifiek genoemd.

Hoe wordt virtual reality gebruikt binnen leren?

Van Boven en Fennema (2015) stellen dat er een grote verandering in opkomst is waarbij de manier van leren de komende jaren cruciaal zal veranderen. Zij geven aan dat er een doorgroei van digitalisme naar virtualisme zal plaatsvinden. Hierbij zal er meer ruimte ontstaan voor VR binnen leren maar ook voor gamification. Maas (2013) geeft aan dat je door het inzetten van spelprincipes van een game in lesmateriaal kan zorgen voor een rijke, motiverende en adaptieve leeromgeving. Het is een manier om leren leuker, uitdagender en effectiever te maken.

Volgens Curcio et al. (2016) is educatief gebruik van Virtual Reality al in 1966 ontstaan binnen defensie. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van VR en het gebruik binnen leren.

De toepassingsgebieden van virtual reality binnen leren zijn volgens Van Landen (2003) onder andere gezondheidszorg, lucht en ruimtevaart en defensie. Verder stelt Van Landen (2003) dat het gebruik van virtual reality als trainingstool steeds vaker wordt ingezet. De gedachte hierbij is dat de virtuele omgeving vertaald kan worden naar de werkelijke omgeving. Met name bij het trainen van vaardigheden biedt Virtual Reality een toegevoegde waarde. Groot voordeel is ook de mogelijkheid om uitzonderlijke situaties te trainen en is er virtueel ongelimiteerde toegang tot dure apparatuur.

Samenvatting

VR is een techniek om een virtuele wereld te creëren. Door het gebruik van een VR  bril bevindt je je in deze wereld en kan je interactie aangaan. Sinds 2014 is VR toegankelijker geworden voor het grote publiek door de introductie van de Google Cardboard. Ondanks dat VR al een halve eeuw in ontwikkeling is zijn er nog problemen te overwinnen op het gebied van gezondheidsklachten bij het gebruik.

De toepassing en toegevoegde waarde voor leren is nu vooral te vinden bij het trainen van vaardigheden en uitzonderlijke situaties. Ook is het een voordeel dat er virtueel getraind kan worden met dure apparatuur.  De verwachting is dat er een verdere groei van digitalisme naar virtualisme zal zijn waardoor er meer ruimte voor VR binnen leren zal ontstaan.

 

Wil je meer weten over Virtual Reality? Kom naar de meetup op woensdag 14 maart!

Virtual reality: beyond fun en amusement