Een tijdje geleden deelden we ons enthousiasme over Popplet al: voor ons is het een mooie en eenvoudige tool om bijvoorbeeld ervaringen te delen en te brainstormen. Op 26 februari hadden we de kans om deze tool te delen met geïnteresseerde leden van het Losmakers netwerk. Natuurlijk deden we dit online en aan de hand van een thema.

Het thema was vooropdrachten voor trainingen en leerprocessen. Vier eenvoudige vragen met een afbeelding waren het begin. Binnen enkele uren druppelen de reacties binnen. Na drie dagen hadden we een rijke oogst die de start vormde van een webinar.

 

Popplet: startvragen

Popplet: startvragen

 

Hoe scoorde Popplet?

Bijna iedereen had gereageerd: iets dat heel vaak gebeurt als je Popplet inzet, maar toch ook blijft verrassen. Maar wat vonden deelnemers nou van Popplet? Voordat de inhoud van de Popplet en de ervaringen met de tool werden besproken, mochten deelnemers een cijfer uitdelen – zonder toelichting. Popplet score tussen nul en 8, met als gemiddelde cijfer een 7.5 De nulscore werd gegeven door een deelnemer die het niet was gelukt om de tool te openen.

Popplet: na drie dagen input van deelnemers

Wat is belangrijk bij een vooropdracht?

Van het beoordelen van de de tool Popplet kwamen we bij de vraag hoe tevreden iedereen is over zijn of haar eigen vooropdrachten. Wat opviel was dat veel deelnemers gewend zijn veel online te doen, voor, tijdens en ook na de bijeenkomst of cursus. Er wordt veel gewerkt met beeldmateriaal zoals video’s, maar ook met actieve tools zoals een online quiz. Veel aandacht gaat naar het helder krijgen van de leerdoelen van de deelnemer, maar ook naar het enthousiasmeren van deelnemers door een verrassende manier van uitnodigen.

Wat werd er nog meer gewaardeerd?

Je kunt de Popplet privé houden, zodat alleen de mensen die zijn uitgenodigd erin kunnen: alles kunnen zien en kunnen bijdragen. Je kunt de bijdragen anonimiseren of de voornamen laten zien. Dit kun je te allen tijde ook aanpassen. De host kan bijdragen weghalen, anderen niet. Maar iedereen kan wel meehelpen aan het organiseren van de Popplet door bijdragen te verplaatsen om ruimte te maken voor nieuwe bijdragen of om een structuur aan te brengen. Je kunt als facilitator er ook voor kiezen om zelf, in de Popplet, een samenvatting te maken van de bijdragen:

samenvatting bijdragen in Popplet

Je kunt de opbrengst downloaden als PDF, JPEG of PNG en op die manier delen of bewaren.

Is Popplet dan helemaal problem-free?

Nee, zeker niet! Het bleek een hele uitdaging om iedereen in de Popplet te krijgen. Uitnodigingen verdwenen in cyberspace, en de Popplet werd door sommige firewalls geblokkeerd. Popplet verstuurt zelf de uitnodigingen en maakt voor personen die nog geen account hebben automatisch een wachtwoord aan dat in de uitnodigingsmail staat. De host ontvangt dit niet. Als de uitnodiging verdwijnt, kan iemand dus niet inloggen, omdat hij of zij dan niet beschikt over het wachtwoord.

Hoewel de Popplet privé is, is het mogelijk dat deelnemers per ongeluk of expres alsnog de Popplet publiek maken. In dat geval kan iedereen de Popplet zien.

Een ander nadeel is dat er geen Popplet app is voor Android, en dat de app voor iPhone of iPad minder makkelijk te bedienen is. Voor doelgroepen die vooral met mobiele apparaten werken, zoals jongeren vaak, maakt dat de tool minder aantrekkelijk.

Maar toch is Popplet de moeite waard!

Ondanks de technische problemen en kanttekeningen bij het gebruik van Popplet zagen veel deelnemers wel wat in deze tool.

 recite-8024--2094623679-15qqfip

recite-16108--2094416230-vnyjjp

Popplet in de praktijk

Gerdi Keeler

Gerdi Keeler

Gerdi Keeler deelde een aantal ervaringen met Popplet. Zo heeft zij Popplet succesvol ingezet in een besluitvormingstraject: in Popplet werden ideeën en ervaringen gedeeld en verzameld, zodat tijdens een bijeenkomst vrij snel concrete afspraken gemaakt konden worden over wat er moest gebeuren. Daardoor werd de bijeenkomst effectiever en had iedereen de kans van tevoren al mee te denken en zijn of haar ideeën te delen. Het resultaat van de bijeenkomst werd daardoor beter gedragen door de hele groep. Dit effect kun je met heel verschillende groepen bereiken, is de ervaring van Gerdi.

Inspiratie en dank

Dat Popplet enthousiasmeert en een aantrekkelijk overzicht kan bieden van ervaringen en ideeën in een groep, blijkt ook wel uit de reacties van de Losmakers die meededen. Bijna iedereen wilde graag een plaatje van de opbrengst bewaren en een aantal deelnemers zag meteen manieren om Popplet zelf toe te passen!

 

Ook wij van nul100 kregen weer nieuwe inspiratie door de toolverkenning. Daarvoor willen we alle deelnemers een zeer hartelijk danken. Speciale dank gaat uit naar Lyset den Blijker die de organisatorische rompslomp buitengewoon vrolijk op zich nam en host was van de webinar. Haar ondersteuning was van grote waarde en gaf ons de gelegenheid ons te storten op de inhoudelijke voorbereiding en voorpret – een onmisbaar onderdeel van leerprocessen!