Welke vragen rond privacy en veiligheid komt de L&D professional in het werk tegen? Hoe zit het met de veiligheid van mijn persoonsgegevens en opslag van leerresultaten bij alle digitale leermiddelen? Interessant voor een meetup in september?
Ik kwam op deze vragen na lezen van het boek ‘Je hebt wel wat te verbergen’ (Maurits Martijn + Dimitri Tokmetzis, De Correspondent, 2016) en discussies met Losmakers. Het stimuleerde mij tot een verkenningstocht op internet en bij netwerkcontacten.

Wat zeggen artikelen?
Werkers op het vlak van Learning & Development  herkennen een toenemende urgentie meer te weten en te begrijpen van privacy en veiligheid rond online leren. Dit wordt vooral benoemd als het gaat om de dialoog met medewerkers van de afdeling ICT in de organisatie. Je hebt ICT nodig om online leren in de organisatie te realiseren. Op de L&D professional gerichte artikelen hierover zijn moeilijk te vinden zijn. Wat gevonden is geeft een breed beeld of kiest de insteek vanuit management en organisatie, technologie of recht.
De gevonden artikelen gaan over:

 • informatiebeveiliging(sbeleid): wet- en regelgeving; instrumentarium voor organisaties. Bijvoorbeeld het hoger onderwijs ontwikkelt vanuit SURF hierin gemeenschappelijk beleid en tools. Referentie 1
 • privacyvraagstukken: toenemende dataverzameling over het individu bij bezoeken websites, gebruik van apps en smartphone en deelnemend aan leertrajecten. Bijvoorbeeld Toine Al en Irma Doze geven de basisprincipes weer van de rechten van medewerkers gegeven de Wet Bescherming Privacy. Ze gaan in op hoe ver je mag gaan. Referentie 2
 • veiligheidsvraagstukken: steeds beter wordende cybercriminaliteit, waartegen het individu en organisaties zich moet zien te weren; het zeker stellen van veiligheid en beveiliging bij ‘internet of things’. Zo stelt Peter Boerman in ‘Bang voor Cybercrime? Alle digitale deuren sluiten helpt niet’ dat het beter is goed voorbereid te zijn. Referentie 3
 • mediawijsheid: het belang dat de individuele gebruiker van internet, apps en ‘wearables and devices’ bewust wordt hoe privacy en veiligheid te bewaken en zich daarin traint; het belang dat medewerkers in organisaties zich bewust zijn van vraagstukken privacy en veiligheid op internet en weten wat daarin beleid van de organisatie is en hoe zij daarin meedoen. Bijvoorbeeld de column ‘nee, ik vul dit niet in, ik klik het niet aan’, van Maxim Februari in NRC stemt tot nadenken. Referentie 4
 • ketenveiligheid: over hoe voorkomen dat data die gedeeld wordt in een keten wordt gelekt en over hoe afspraken over veiligheid van de informatie kunnen worden gemaakt en vastgelegd.
 • tips: over hoe om te gegaan met de bedreigingen op vlak privacy en veiligheid bij digitale toepassingen . Een voorbeeld heeft het artikel ’11 says you can avond IoT threats’. Referentie 5

Wat speelt bij L&D
Dit veld overziend komt de vraag op in welke mate de L&D professional zich hierop moet inlezen en verdiepen. Wat is nodig aan kennis, inzicht en vaardigheden rond privacy en veiligheid om:

 • keuzes te maken over inzet en toepassen online leermiddelen (tools en leeromgevingen)
 • (laten) ontwikkelen en faciliteren
 • het gesprek aan te gaan met medewerkers ICT-afdelingen aangaande faciliteren online leren
 • een bijdrage te leveren in (management)overleggen over informatiebeveiligingsbeleid van de organisatie(s)
 • vragen van gebruikers over privacy en veiligheid te beantwoorden.

Meetup 14 september 2017
Ik diep dit nog verder uit in gesprekken met L&D professionals en ICT’ers en het zoeken naar meer informatie. De resultaten zijn input voor een #Losmakers meetup te houden op 14 september 2017 in of rond Amersfoort. Karin Hornstra en Machteld van der Veen zijn mede organisatoren. Programma volgt later.

Reacties, aanvullingen, ze zijn hartelijk welkom. Ik wil graag in gesprek met L&D’ers die ervaringen willen delen.