Samen met collega’s heb ik (Ingrid Spanjers) een onderzoek gedaan naar een app om reflectie op het werk te bevorderen. Hierover heb ik in de kennisverkenningssessie op 12 mei verteld (zie ook deze opname: https://jmdadvies.adobeconnect.com/p1a4tuqw4d2/). Het doel van het onderzoek was om met behulp van een app en coaching reflectie met betrekking tot het werk te bevorderen. Om ook mensen die niet bij de sessie aanwezig waren op de hoogte te stellen van het onderzoek deze samenvatting van het onderzoek.

(onderzoeksteam: Karen D. Könings, Jean van Berlo, Richard Koopmans, Ingrid A. E. Spanjers, Jeroen A. ten Haaf, Cees P. M. van der Vleuten, Jeroen J. G. van Merriënboer, & Wim H. Gijselaers)

Om je werk goed te doen is het belangrijk om te reflecteren op je werk en daarvan te leren. Reflecteren gaat echter niet vanzelf en moet dus gestimuleerd worden. Vaak ben je je niet bewust van momenten waarvan je kunt leren, of worden deze momenten vergeten in de hectiek van de dagelijkse praktijk.

onderzoek.

De app

De app die we gebruikt hebben was RAPP-it.

Wat is RAPP-it?

rappitEen app om leermomenten tijdens je werk vast te leggen met behulp van

 • een notitie in de vorm van tekst
 • een foto
 • een audioboodschap
 • -een video.

De app stuurt een reminder wanneer een bepaalde periode niets is vastgelegd. De app synchroniseert met een bepaald portfolio voor artsen in opleiding.

Deze app is vrij te downloaden van:

 • https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.mylermedia.reflectionapp&hl=nl
 • https://itunes.apple.com/nl/app/rapp-it/id946969198?mt=8
 • Zie voor een demo gemaakt door de universiteit Maastricht en de artsenfederatie KNMG: (mobile reflection app voor leren op de werkplek))

We hoopten dat door het gebruik van RAPP-it er minder leermomenten verloren zouden gaan en gebruikers zich meer bewust zouden gaan worden van leermomenten.

Coaching

Hoe zagen de coachingsessie eruit?

– tweewekelijkse bijeenkomsten van

– onder begeleiding van een ervaren coach

– waarin op vooraf naar de coach gemailde leermomenten

– gereflecteerd werd

Het noteren van leermomenten en reflecteren daarop is minder effectief als je er niet met anderen over praat. Daarom hebben we voor ons onderzoek ook coachingsgroepen gevormd.

Onze verwachting t.a.v. de resultaten van het onderzoek: Zowel de app als de coachingssessies zullen reflectie bevorderen.

 

 

Deelnemers

Deelnemers aan ons onderzoek waren artsen in opleiding tot specialist.

Wat verwachten we van een arts?

We verwachten van een arts dat hij medisch (vakinhoudelijke) competenties heeft

 

maar ook dat hij meer algemene competenties/ soft skills heeft m.b.t. bijvoorbeeld communicatie, samenwerking, leiderschap en ethiek.

We wilden ons in het onderzoek vooral richten op de meer algemene competenties of soft skills. De deelnemers aan het onderzoek wSchermafbeelding 2016-06-21 om 22.04.11erden over vier groepen verdeeld

Procedure

Na een startbijeenkomst gingen app-gebruikers leermomenten vastleggen met de app. Wanneer ze de app drie dagen niet hadden gebruikt, kregen ze per sms een reminder. Deelnemers zonder app registreerden leermomenten op de voor hen gebruikelijke wijze. Deze deelnemers zonder app ontvingen per sms een reminder, wanneer een app-gebruiker aan wie ze gekoppeld waren zijn app drie dagen niet had gebruikt.

 • Tijdens het onderzoek waren er drie tweewekelijkse coachingssessies.
 • Voorafgaand aan deze sessies stuurden deelnemers een e-mail met leermomenten naar de coach. Tijdens de sessies werd er gereflecteerd op de opgestuurde leermomenten.
 • Deelnemers zonder coaching vulden iedere twee weken een reflectieformulier in.
 • Aan het eind van het onderzoek vulden de deelnemers vragenlijsten in.
 • Daarnaast werd een aantal deelnemers geïnterviewd.

Belangrijkste resultaten

Coaching leidde er toe dat

 • deelnemers zich meer bewust waren van leermomenten voor soft skills
 • deelnemers meer leeractiviteiten ondernamen met betrekking tot deze leermomenten voor soft skills
 • deelnemers zich meer bewust waren van leermomenten voor medische competenties
 • deelnemers minder leermomenten vastlegden in de app, maar wel vaker leermomenten voor soft skills

 

App-gebruik leidde er toe dat

 • deelnemers zich meer bewust waren van leermomenten voor medische competenties
 • deelnemers meer leeractiviteiten ondernamen met betrekking tot deze leermomenten voor medische competenties
 • deelnemers meer leermomenten opstuurden voor de coachingssessies of noteerden in de reflectieformulieren

De combinatie van coaching en de app leidde tot de beste resultaten m.b.t bewustzijn van leermomenten voor soft skills. Deelnemers zelf vonden dat de app en coaching elkaar aanvulden omdat de coaching goed gebruik van de app stimuleerde en omdat de app hielp bij het vastleggen van leermomenten om tot een goede reflectie tijdens de coaching te komen.

 

Conclusies

De app blijkt spontaan gebruikt te worden voor het vastleggen van leermomenten voor medische competenties. Dit is een positief resultaat, hoewel ons doel was om reflectie met betrekking tot soft skills te bevorderen.

Het blijkt dat de combinatie van de app en coaching het beste werkte om reflectie met betrekking tot soft skills te bevorderen.

Meer weten:

Könings, K. D., van Berlo, J., Koopmans, R., Hoogland, H., Spanjers, I. A. E., Ten Haaf, J., Van der Vleuten, C. P. M., & Van Merriënboer, J. J. G. (2016). Promoting residents’ reflection at work: Combining a smartphone app with coaching groups. Academic Medicine, 91, 365-370.

[Helaas is dit tijdschrift geen open access]

Könings, K. D., & Gijselaers, W. H. (2015). Bringing Learning to the Workplace: A Smartphone App for Reflection and Increased Authenticity of Learning. In A. Dailey & K. Dennis (Ed.) Transformative Perspectives and Processes in Higher Education (pp. 117-135). Springer International Publishing

[Een pre-print is te vinden in google met de zoekwoorden: konings gijselaers knmg ]

Dit verhaal is ook te downloaden door hier te klikken: rappit