Toolverkenning: Werken met WordPress als leerplatform – 6 april 2017 van 20.00-21.15 uur

WordPress is al veelgebruikt voor blogs en websites, en wordt nu steeds meer ingezet als leerplatform. Met plugins is er ondersteuning voor individuele e-learnings, sociaal leren, en bijvoorbeeld voor een wiki of kennisbank.

Deze toolverkenning gaat over de inzet van WordPress om leerprogramma’s en -activiteiten te ondersteunen: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? We gaan hierover in gesprek, met de ervaringen van onder andere losmakers Rob Coers (Learndash), Arjan de Hoog (ultimate member, bbpress) en Karin Hornstra (optimizepress and wishlist member).

Deelnemen kan op donderdag 6 april van 20.00 tot 21.00 uur via ennuonline.adobeconnect.com/losmakers.