Welke vragen rond privacy en veligheid komt de L&D-professional in het werk tegen? Hoe zit het met de veiligheid van persoonsgegevens en opslag van leerresultaten bij alle digitale leermiddelen?
Daarover ging het blog  https://losmakers.nl/privacy-en-veiligheid-voor-de-ld-professional/. In de meetup willen we ons richten op volgende deelthema’s:

• Vanaf 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulations (GDPR) in werking. Wat raakt het werk van de L&D’er en hoe spelen vraagstukken van privacy en ethiek hierin mee?

• Dialoog L&D – ICT. Hoe spelen vraagstukken van privacy en veiligheid in het gesprek tussen L&D en ICT /leveranciers  bij implementatie van online leren?•

• Mediawijsheid. Welke ervaringen zijn er met trajecten gericht op het versterken van de bewustwording bij medewerkers/ gebruikers voor vraagstukken van privacy en veiligheid?

• ZZP en GDPR. Hoe speelt de strengere nieuw regelgeving op privacybescherming door in het werk van de zzp’er actief met online leren?

Ingrediënten van de meetup: een korte introductie op het thema; uitwisselen van kennis en ervaring op deelthema’s; ruimte  om te netwerken.
In augustus komt op de LOSmakers website elke week een blog over een deelthema. Dit als opwarmer. En let wel het zal niet uitputtend zijn. Daarvoor hebben we elkaar.

DOEL: Elkaar verrijken met kennis en ervaringen op het thema privacy en veiligheid bij online leren. en in het werk van de L&D-professional. Uitwisselen en netwerken staat centraal.

WAAR: Opnieuw een monumentale plek in Utrecht, de watertoren. Heuveloord 25, 3523 CK Utrecht.
Met dank aan Bart Wagenaar van Bureau Drop (biedt eigenzinnige en creatieve oplossingen).

ETEN: Iedereen neemt iets te eten mee!!, zodat we  tussendoor samen kunnen genieten van lekkere hapjes.

TREKKERS: Cora Verburg, Machteld van der Veen, Karin Hornstra