In deze praktijkverkenning gaan we uitwisselen hoe we ons aanbod innoveren. We verkennen, welke onderwerpen belangrijk voor je zijn. Hoe pak je het aan? Wat doe je met de resultaten? Maakt het uit of je in een grote of kleine organisatie werkt? Zou je willen samenwerken aan een innovatief idee?

Marjolein Veldman (https://www.linkedin.com/in/marjoleinveldman/) start de discussie met een kort en prikkelend verhaal over haar ervaringen bij MDF Training & Consultancy. Na een verkennende discussie komen we bij een paar specifieke vragen. We besluiten met de vraag, of je belangstelling hebt voor samenwerking in concrete innovatieve projecten; dit alles al naargelang de opbrengst van de discussie. Het wordt een levendige avond, dat is zeker. De rest is ongewis, of vind je dat gek bij het onderwerp innovatie?

Deze bijeenkomst in online, je kunt inloggen via deze link:
https://dekkersenblik.adobeconnect.com/losmakersinnoveren/