Transfer van het geleerde naar de werkplek. Vaak een uitdaging bij het ontwikkelen van leertrajecten. Herkenbaar? Laura van den Ouden, (werkzaam als trainer bij ICM en net trainer van het jaar 2018 geworden!) heeft een ‘transfermodel’ ontwikkelt met 7 factoren. 7 factoren die je ‘aan’ kunt zetten, zoals sociale elementen, motivatie en technologie. En ze heeft ook een quickscan ontwikkeld waarmee je de mate van transfer kunt checken voor specifiek leertraject.

Zin om mee te doen aan deze toolverkenning van de losmakers?

Wat is het idee?

Laura trapt af met een toelichting op het transfermodel. Je hebt van tevoren kunnen experimenteren met de quickscan en we wisselen ervaringen uit. Verder lijkt het ons interessant om na te denken over de rol van technologie bij transfer. Ervaringen? Ideeen?

Je kunt in deze blog al wat meer lezen over het transfermodel en over Laura 🙂 https://www.icm.nl/extra/7-succesfactoren-leertrajecten/

Praktische informatie:
Je kunt meedoen via deze link: http://ennuonline.adobeconnect.com/losmakers
Kies: Enter as guest, voeg je naam toe en klik enter room