Meetup

Meetup

Virtual reality en het gebruik binnen leren

Wat is virtual reality? VR is een techniek waarbij computergegenereerde werelden worden gecreëerd. Door het gebruik van een VR bril bevindt je je in deze wereld en kan je interactie aangaan. Een VR-bril registreert de bewegingen van de gebruiker en past de beelden...

Lees meer

Privacy en veiligheid: een kans voor L&D?

Terugblik meetup 14 september j. Lees wat tien LOSmakers uitwisselden over omgaan met data, dialoog met IT en mediawijsheid. ‘Je hebt nog stééds iets te verbergen’ Op de dag van de meetup schrijven  Martijn en Tokmetzis wat hoopvol is en wat nog beter moet aangaande...

Lees meer

De zelfstandig L&D-ondernemer en GDPR

deelthema meetup 14 september a.s. Onder de LOSmakers zijn L&D-ondernemers. Veel van hen werken als zelfstandige zonder personeel (zzp’er.  Sommigen werken in een netwerk samen met één of meerdere collega zzp’ers. Heeft de nieuwe GDPR ook invloed op het werk en...

Lees meer

Mediawijsheid in praktijk L&D

deelthema meetup 14 september a.s. LOSmaker Machteld van der Veen schreef hoe ze aarzelend enthousiast is over het delen van kennis online.  Wat is verantwoord gebruik van internet en sociale media? Deze vraag kwam op na ervaringen bij twee trajecten mediawijsheid...

Lees meer

Dialoog L&D met ICT bij online leren

deelthema meetup 14 september a.s. Het Leerhuis in een organisatie besloot vanuit een onderwijskundige visie een Leer Management Systeem (LMS) in te gaan zetten. Daarvoor ging de L&D’er in gesprek met collega’s vanuit ICT. Al snel werd gewezen op  ISO-normeringen....

Lees meer

Nieuwe wet databescherming en werk L&D

Deelthema meetup 14 September a.s. Een nieuwe wet raakt het werk van L&D. Vanaf 25 mei 2018 geldt de General Data Protection Regulation (GDPR). Ook genoemd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving harmoniseert het dataprotectie...

Lees meer

Privacy en veiligheid voor de L&D professional

Welke vragen rond privacy en veiligheid komt de L&D professional in het werk tegen? Hoe zit het met de veiligheid van mijn persoonsgegevens en opslag van leerresultaten bij alle digitale leermiddelen? Interessant voor een meetup in september? Ik kwam op deze...

Lees meer

Eerste LOSmakers meetup regio Zuid

Op dinsdagavond 16 februari 2016 vond de eerste LOSmakers meetup regio Zuid plaats bij het gastvrije SYNDLE in Prinsenbeek. Een kleine 20 deelnemers wisselden deze avond ideeën en visitekaartjes uit. Met drie interessante sprekers was het dan ook de moeite waard om...

Lees meer

Failing Forward met blended trajecten

Door: Steven Snepvangers Het thema voor deze Meetup was ‘Failing Forward’. Hoe kwamen we daarop? Veel LOSmakers hebben goede ervaringen opgedaan met het ontwerpen en uitvoeren van diverse online, en blended learning trajecten. Het nieuwe leren is social learning en de...

Lees meer