deelthema meetup 14 september a.s.
Het Leerhuis in een organisatie besloot vanuit een onderwijskundige visie een Leer Management Systeem (LMS) in te gaan zetten. Daarvoor ging de L&D’er in gesprek met collega’s vanuit ICT. Al snel werd gewezen op  ISO-normeringen. Er kwamen termen op tafel uit een ander vakgebied. De L&D-professional maakte zich die nieuwe taal eigen door inlezen en gewoon te zeggen ‘ik snap het niet’. De gegeven uitleg  gaf inzicht in de eisen die er technisch en organisatorisch werden gesteld. Zo werd duidelijk wat nodig was om het LMS softwareprogramma te kunnen installeren binnen het ICT-netwerk van de organisatie. Dit alles werd weer besproken met de leverancier. Deze was meer onderwijskundig dan technisch gericht en vroeg extra tijd  om aan de eisen te kunnen voldoen. Zo vertraagde het neerzetten van het LMS. ICT had in het begin sterk de houding ‘je lost het maar op’, maar door dialoog kwamen zaken goed bij elkaar.

Rol bemiddelaar
L&D kreeg in deze casus de rol van ‘bemiddelaar’ tussen ICT en leverancier. Dat vraagt van L&D om visie op leren samen te brengen met de blik vanuit informatica. Hoe breng je zaken als ‘open’, ‘nieuwe tools’, ‘volgen leerproces’ op één lijn met zaken als ‘dicht’, ‘veilig’ en ‘onmogelijk’? De L&D-professional zei hierover: ‘Je hoeft zeker geen informaticus  te worden om toch als L&D die dialoog aan te kunnen. Begrijp de taal van de ander en wees duidelijk in wat je bereiken wil vanuit de onderwijskundige visie. Denk mee met ICT vanuit het eigen vakgebied. Dan ben je een prima schakel.’ Een andere conclusie is dat van leveranciers steeds sterker wordt verlangd, zelfs geëist, proactief om te gaan met de vraagstukken die er liggen op het gebied van  privacy en veiligheid.

Vragen in de dialoog
Een bevriende informaticus benadrukte mij dat de ICT-afdeling een beheerorganisatie is. Dat betekent dat ze er zijn om het bestaande aan ICT-netwerk en -infrastructuur in stand te houden. Hun taak is dat kwalitatief goed te doen. Hij gaf mee om als L&D’er in dialoog met ICT de volgende kernvragen te stellen:

  • Welke maatregelen wil je dat we nemen om het product hier geïnstalleerd te krijgen?
  • Voldoet het ‘beoogde programma’ aan eisen om hier te kunnen worden geïnstalleerd? Zo nee, wat is dan nodig?

L&D kan de verzamelde eisen meenemen naar de leverancier. Mogelijk komt er een moment waarop ICT, leverancier en L&D samen om tafel zitten. In dat gesprek is nog een belangrijke vraag:

  • Wat houdt het ‘certificaat’ in dat de leverancier meegeeft?

Gegeven het strengere recht op gegevensbescherming zal dat ‘certificaat’ ook duidelijkheid moeten geven over de koppeling van personen aan online identificatoren (bijv. cookies en IP-adressen) bestaand in het geleverde product en de verwerkingsactiviteiten.

De dialoog L&D – ICT is rond online leren cruciaal. In de meetup op 14 september a.s. kunnen we ervaringen, kennis en gedachten delen met elkaar.

Meld je aan voor de meetup