Door Joitske Hulsebosch en Machteld van der Veen

Een maand geleden ging er een nieuwe losmakers uitnodiging uit om te bloggen over blended leren. Deze keer vroegen we jullie een ontwerp te maken voor een compliance training. We hadden daarvoor de volgende casus bedacht

Eindelijk! Er is een regeerakkoord tussen VVD, D66, CDA en de Christen Unie. Behalve afspraken over het Wilhelmus staan er ook echt nuttige dingen in. Zo is de nieuwe regering er van overtuigd dat het belangrijk is om werkstress terug te dringen. De ARBO wet zal daarom aangepast worden. Vanaf 2019 is iedere organisatie met meer dan 100 medewerkers verplicht om jaarlijks medewerkers te informeren over werkstress. De OR heeft de taak om in de gaten te houden of het ook echt gebeurt en de arbeidsinspectie ziet er ook op toe. We nodigen je uit om je voor te stellen dat je bij ROC “De Boei”werkt als adviseur L&D. Bij de Boei werken 1750 mensen op 6 locaties. De bestuurder heeft je gevraagd een ontwerp te maken over dit thema. De Boei heeft een diverse groep medewerkers, van digivaardig tot digibeet. Er is een eigen digitaal platform beschikbaar.

Er zijn 3 reacties:

Machteld van der Veen heeft een afspraak gemaakt met Daan Jansema, hoofd HR. Ze beginnen met de pilot van werkstress naar werkgeluk: een poll, daarna een bijeenkomst gecombineerd met Facebook als een soort pilot om uit te proberen hoe het werkt. “We stellen vast dat persoonlijke ontmoetingen echt nodig zijn omdat Geluk in je werk een abstract thema is. De betrokkenheid van Josefien tijdens de bijeenkomst heeft een goede uitwerking. De online-activiteiten zorgen voor bekendheid over het thema”. Lees haar ontwerp Gelukkig bij de Boei hier.

Marjan Engelen kiest ook voor een aanpak met een combinatie van online en off-line activiteiten. Zij ontwerpt bij voorkeur vooraf met een brede groep mensen uit de organisatie. Je kunt haar bijdrage met de titel Meer, meer meer hier lezen.

Joitske Hulsebosch besluit bewust geen e-learning module te ontwikkelen maar gaat eerst op zoek naar champions om mee te werken. Samen met hen organiseert ze de stressweken met micro learning activiteiten en battles.. Lees hier haar bijdrage.

Helaas maar 3 reacties tot nu toe. Terwijl bij onszelf de ideeën vanzelf boven kwamen borrelen. Waar zou dat aan liggen vroegen wij ons af. Is het keurslijf van een dergelijke casus te knellend? Is het eng om een ontwerp te maken en dat zomaar te delen met anderen? Of kosten het domweg gewoon te veel tijd om op deze manier te bloggen? Wij hebben eigenlijk geen idee.

Heb je iets aan een ontwerpmodel voor blended leren?

Ook al zijn er maar 3 ontwerpen, het is toch interessant als je ze vergelijkt. We gaan allemaal intuïtief aan de slag, vanuit eigen ervaringen. We proberen ons in te leven in het onderwerp en de organisatie, zo gebruikt Machteld een NRC artikel en Marjan haar ervaringen binnen haar broodfonds. Betekent dit dat ontwerpmodellen zoals de Juke-box, 3 P learning model weinig toegevoegde waarde hebben?

Een grondige analyse vooraf met het oog op echte verbetering in de praktijk

Kenmerkend voor ontwerpers lijkt het te zijn dat we vooraf een analyse maken van de situatie. Niet domweg doen wat de wet ons voorschrijft, maar het thema verbinden aan de organisatie van het ROC. Als je je richt op het verlagen van het ziekteverzuim en gevoel van stress kom je op een breder palet van interventies uit dan wanneer je het beschouwt als een plicht om alleen informatie te bieden. Je brengt eigenlijk een beweging binnen de organisatie op gang waarbij mensen elkaar gaan inspireren om anders te werken. Overigens is er nog een overeenkomst tussen Marjan en Machteld: beiden draaien het vraagstuk om naar een positieve insteek: van verminderen werkstress naar werkgeluk of plezier. Zou dat een beroepsdeformatie zijn dat je toch echte verandering in het vizier wilt houden? 

Verschillende interventies en tools

Wat opvalt is dat niemand kiest voor een e-learning module, en ook niet voor een train-de-trainers benadering waarbij bv. eerst trainers per locatie getraind worden die daarna kun collega’s trainen. Hoewel de gekozen benadering redelijk vergelijkbaar is komen er wel veel verschillende interventies naar voren.

  • campagne rond werkplezier
  • werken met een aanjagers groep/ dan wel champions
  • online polls
  • competitie/ battles
  • micro-learning

Qua tools worden verschillende keuzes gemaakt, variërend van het intranet, via een besloten Facebook groep tot Coorpacademy voor battles. Maakt het eigenlijk wel uit welke tools je kiest of leiden veel verschillende wegen naar Rome?

Hoe combineer je online- face-to-face?

Allen gaan ervan uit dat face-to-face in de mix hoort, maar dat online net zo goed belangrijk is. Het onderwerp leent zich voor een face-to-face benadering, immers het uitwisselen wat gelukkig maakt is soms best spannend en in de ontmoeting ontstaat vaak energie. . Zoals Marjan mooi verwoord en put uit haar eigen ervaring met het broodfonds:

Maar het meest waardevolle kwam na de informatie: een mooi en kwetsbaar gesprek met elkaar. Dat gesprek durven voeren en met anderen na te denken over jouw verschijnselen en jouw oplossing- en vermijdings- strategieën. Die avond meldde zich een aantal leden die ‘preventief buddy’ willen zijn. Want vage klachten en vage gedachten over: zou ik…? ben ik…?

Voor vertrouwen en energie face-to-face inzetten? Voor snelheid, grote groepen bereiken en transparantie online?

Wij hebben met genoegen onze gedachten over werkstress bij de Boei aan het internet toe vertrouwd. En vonden het leerzaam de bijdragen van anderen te lezen en overeenkomsten en verschillen te ontdekken. Wat ons betreft reden genoeg voor een meetup over het ontwerpen van blended leren rond bovenstaande vragen. Deel het in de reactie hieronder dan kijken we of we dat in januari gaan organiseren.