Auteur: Sibrenne Wagenaar

Waarom zijn micro-learnings noodzakelijk?

Het hoe en wat van microlearnings. Bevindingen uit een toolverkenning met de tool DirectKnow Wat zijn micro-learnings?  Dit leek ons een goede startvraag bij de toolverkenning. Iedereen had er wel een beeld bij, maar kwamen onze beelden enigszins overeen? Micro-learning is een slimme techniek waarbij informatie in hapklare brokken wordt aangeboden. Zo’n brok informatie kan bestaan uit bijvoorbeeld een video, expert of een artikel. Elke brok is van beperkte omvang en geeft in enkele minuten de essentie van een bepaald thema weer. Micro-learnings zijn gemakkelijk te benaderen, doordat er gebruik wordt gemaakt van mobiele technologie. Door deze toegankelijkheid kunnen...

Lees verder

Graag stellen we ons aan je voor!

Wat is een goede metafoor voor de LOSmakers? Een zwerm vogels? Een mierenkolonie? Puzzelstukjes? We streven naar zelforganisatie: actieve leden die spontaan acties starten en met elkaar optrekken om te experimenteren en kennis te delen. Het ene groepje organiseert een meet-up, het andere groepje heeft een interessante tool om te verkennen. We hebben ervaren dat dit goed werkt met enige stimulans. Iemand die overzicht houdt over de activiteiten. Iemand die technisch ondersteunt. Iemand die een groepje zoekt bij een nieuw idee. Iemand die meehelpt bij het organiseren van een meet-up. Een wisselende groep LOSmakers vervult deze stimulerende, faciliterende rol. Veelal...

Lees verder

Kan online intervisie ook? Ervaringen met synchroon en asynchroon.

Je hebt een intervisiegroepje. En eens in de 6 tot 8 weken komen jullie bij elkaar. Het eerste half uur gaat op aan bijkletsen. En aan besluiten wie een casus in mag brengen en welke casus dit dan wordt. Herken je dat? Bijkletsen is natuurlijk heel waardevol. Vlot van start kunnen ook. Ik ben er wel van overtuigd dat een online voorbereiding het proces van intervisie ten minste kan versnellen en hopelijk ook kan versterken. Deze vraag stond centraal in de toolverkenning met LOSmakers op 7 maart 2017. Het was een actief en inspirerend webinar met veel stof voor...

Lees verder

Geluk is niet iets wat je zoekt, het is er al!

Blog naar aanleiding van leeslounge LOSmakers voor het boek ‘Generatie Einstein’ van Jeroen Boschma & Inez Groen (pag. 203-247). Zoals al eerder te lezen viel is Generatie Einstein een sociale, coöperatieve, slimme, betrokken generatie. Een generatie die eerlijkheid, authenticiteit en gezelligheid hoog in het vaandel heeft. Maar hoe komt dat tot uiting in dagelijkse dingen als leren, werken en wonen? Om te beginnen met dat laatste…jongeren in de generatie Einstein blijven langer thuis wonen, dan generaties voor hen. Ze passen zich aan aan de huiscultuur en leven verder hun eigen leven, samen met vrienden – ongehinderd door ouders. Het samen...

Lees verder

Zou jij niet ook een Einsteiner willen zijn?

Samenvatting van blz. 119 t/m 150 van het boek Generatie Einstein. Door Sibrenne Wagenaar. Als je leest over welke eigenschappen Generatie Einstein beschikt, dan wil je graag ook tot deze groep behoren! Sociaal, coöperatief, slim, betrokken, authentiek, gezellig. Wie wil dat nou niet? Maar goed, helaas… voor velen die dit nu lezen. Wat is een generatie eigenlijk? Een generatie ontstaat in de kindertijd en adolescentie; het betreft een groep mensen die met elkaar op hetzelfde moment hetzelfde meemaakt. Door dit meemaken vorm je als groep gemeenschappelijke waarden en normen. Binnen een generatie waar je toe behoort ben en blijf...

Lees verder