Auteur: Cora Verburg

De zelfstandig L&D-ondernemer en GDPR

deelthema meetup 14 september a.s. Onder de LOSmakers zijn L&D-ondernemers. Veel van hen werken als zelfstandige zonder personeel (zzp’er.  Sommigen werken in een netwerk samen met één of meerdere collega zzp’ers. Heeft de nieuwe GDPR ook invloed op het werk en handelen van de zelfstandige L&D-ondernemer? Leg je op één of andere manier persoonsgegevens van klanten of gebruikers van je producten en diensten vast? En verwerk je die gegevens? Als het antwoord daarop ja is, dan heb je met de nieuwe strengere regels te maken. Essentieel is hoe je de privacy en veiligheid van die persoonsgegevens beschermt. Dat krijg...

Lees verder

Mediawijsheid in praktijk L&D

deelthema meetup 14 september a.s. LOSmaker Machteld van der Veen schreef hoe ze aarzelend enthousiast is over het delen van kennis online.  Wat is verantwoord gebruik van internet en sociale media? Deze vraag kwam op na ervaringen bij twee trajecten mediawijsheid voor medewerkers. Hier haar blog: Als leerprofessional ben ik gefascineerd door de mogelijkheden van online leren. Dat begon toen ik betrokken raakte bij de aanschaf en implementatie van een leermanagement systeem. Met die ervaring was ik opeens een “expert”. Dat was een stimulans om me er verder in te verdiepen. Inmiddels heb ik een aantal blended-leertrajecten ontworpen en...

Lees verder

Dialoog L&D met ICT bij online leren

deelthema meetup 14 september a.s. Het Leerhuis in een organisatie besloot vanuit een onderwijskundige visie een Leer Management Systeem (LMS) in te gaan zetten. Daarvoor ging de L&D’er in gesprek met collega’s vanuit ICT. Al snel werd gewezen op  ISO-normeringen. Er kwamen termen op tafel uit een ander vakgebied. De L&D-professional maakte zich die nieuwe taal eigen door inlezen en gewoon te zeggen ‘ik snap het niet’. De gegeven uitleg  gaf inzicht in de eisen die er technisch en organisatorisch werden gesteld. Zo werd duidelijk wat nodig was om het LMS softwareprogramma te kunnen installeren binnen het ICT-netwerk van...

Lees verder

Nieuwe wet databescherming en werk L&D

Deelthema meetup 14 September a.s. Een nieuwe wet raakt het werk van L&D. Vanaf 25 mei 2018 geldt de General Data Protection Regulation (GDPR). Ook genoemd Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving harmoniseert het dataprotectie recht in de Europese Unie. Het vervangt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. GDPR is van toepassing op het verzamelen, bewaren en gebruiken  van persoonsgegevens. Denk aan het verzamelen, verwerken en beheren van leerresultaten door de L&D-professional. Het is aan de orde bij een Leer Management Systeem (LMS) en als zo’n LMS onderdeel is van een grotere opslag van data in een organisatie. Het speelt...

Lees verder

Privacy en veiligheid voor de L&D professional

Welke vragen rond privacy en veiligheid komt de L&D professional in het werk tegen? Hoe zit het met de veiligheid van mijn persoonsgegevens en opslag van leerresultaten bij alle digitale leermiddelen? Interessant voor een meetup in september? Ik kwam op deze vragen na lezen van het boek ‘Je hebt wel wat te verbergen’ (Maurits Martijn + Dimitri Tokmetzis, De Correspondent, 2016) en discussies met Losmakers. Het stimuleerde mij tot een verkenningstocht op internet en bij netwerkcontacten. Wat zeggen artikelen? Werkers op het vlak van Learning & Development  herkennen een toenemende urgentie meer te weten en te begrijpen van privacy en...

Lees verder